Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Om oss

 

NOFO

Besøks/-leveringsadresse Sandnes:

Vassbotnen 1
4313 Sandnes

Postadresse :
PB8077
Forus 
4068 Stavanger 


Telefon:                +47 51 56 30 00

Telefaks:                +47 51 56 23 98

E-post:                    post@nofo.no

 

Organisasjonsnummer   NO 971 454 075 MVA

Våre ansatte

 

Besøks/-leveringsadresse Hammerfest:

NOFO

Hammerfest Næringshage

Sjøgata 6

9600 HAMMERFEST

 

Faktura

1.   Faktura via e-mail sendes til: 971454075@autoinvoice.no 

For faktura pr. post skal følgende adresse benyttes:

2.   Papirfaktura: 

NOFO

971454075
Postboks 3261

7439 TRONDHEIM

Faktura merkes med foretaksnummer 971454075.

Det er kun de ovenstående adressene som vil være gyldig adresse for faktura til NOFO.

Ved spørsmål kontakt oss gjerne på telefon 51 56 30 00.

 

NOFO standard innkjøpsbetingelser
finner du her : Generelle innkjøpsbetingelser