Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Overvåking

Overvåking kan hjelpe oss med å oppdage olje samt å skille mellom bekjempbar og ikke bekjempbar olje.

Fjernmåling
Med fjernmåling menes et system som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage og bestemme posisjon, areal og mengde av forurensning på havoverflaten.

Ved fjernmåling er det ikke fysisk kontakt mellom sensorer og forurensningen. Fjernmåling innebærer datainnsamling og tolking, ikke beregninger og prognoser frem i tid.

Fjernmåling kan utføres fra satelitt, fly, helikopter, areostat, drone, innretning eller skip. Sensorene kan være aktive (sende ut og motta energi) eller passive (kun motta energi).

Miljøundersøkelser
Med miljøundersøkelser menes verktøy og metoder som under en hendelse kan gi detaljert informasjon om bekjempbarhet, opprinnelse, forvitring, oljebudsjett, transport og spredning samt forurensningens effekt på miljøsårbare ressurser.

Miljøundersøkelser omfatter også prognoseverktøy og teknikker som krever fysisk kontakt med forurensningen.

Fjernmåling + miljøundersøkelser = overvåking

Vi skal til enhver tid ha god oversikt over oljeforurensningens utbredelse, egenskaper og oljebudsjett. Dette krever:

  • God kjennskap til den spesifikke oljens forvitring på sjøen.
  • God forståelse og tolkning av tilgjengelige overvåkingsdata.