Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Vindstyrke

Statistiske vinddata fra Meteorologiske Institutt for perioden 1985 - 2014.

Vindstyrke i m/s som % av tiden på våren

Vindstyrke i m/s som % av tiden om sommeren

Vindstyrke i m/s som % av tiden om høsten

 

Vindstyrke i m/s som % av tiden om vinteren