Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Bølgehøyde

Statistiske bølgedata fra Meteorologiske Institutt for perioden 1985 - 2014.

Signifikant bølgehøyde i meter som % av tiden på sommer.

Signifikant bølgehøyde i meter som % av tiden på våren.

Signifikant bølgehøyde i meter som % av tiden på høsten.

 

Signifikant bølgehøyde i meter som % av tiden på vinteren.