Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Forutsetninger

En felles forståelse for planlegging og bygging av oljevernberedskap krever felles forutsetninger.

Disse ble utarbeidet av en gruppe operatører og NOFO i dialog med myndighetene. 

Etter 2007 er det bygget flere områdefartøy som også har et NOFO-system fast ombord. Innenfor sitt område vil disse fartøyene respondere raskt, men utenfor området kreves det frigivelsestid for å få på plass en erstatning.

Planforutsetninger for beredskapsressurser barriere 1 

Planforutsetninger  for beredskapsressurser barriere 2 og 3