Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Temakart og strategiplaner

Med utgangspunkt i eksempelområdene, er det blitt laget et tematisk kartmateriale og miljøstrategiske planer for områdene nedenfor. Kart og planer er utarbeidet av SensE, en gruppe innen Akvaplan-Niva. Finansieringen av arbeidet fremgår av logobruk.

Oppdatert 19.09.2016

Område kart           Område kart Nord Norge

 

 

 

 Område kart Vestlandet    Områdekart Sør Norge

 

 

 

 

 

Andøya 
Access points
Base map
Environmental priority 
Operational depth
Shoreline types

 

 

Atløy Værlandet
Access points
Base map
Milljøstrategisk Oljevernplan
Operational depth
Shoreline types
Gyte/tare/akva
Temakart

 

Austevoll 
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth

Shoreline types

 

Bliksvær
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Bø og Hadselvøya
 Access points
 Base map
 Environmental priority
 Operational depth
 Shoreline types

 

Bømlo
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Frøya og Froan
Access points
Base map
Miljøstrategisk Oljevernplan
Operational depth
Shoreline types
 Temakart

 

Gjesværstappan
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth

Shoreline types

 

Hvalerøyene
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Ingøya
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Jomfruland med nærområder
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth

 

Karlsøy
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Kongsfjord
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Lista - Loshavn
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Lovunden
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Moskenesøy og Flakstadøy
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Nord-Jæren
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Nordkinn
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Nordkinnhalvøya nordøst
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Ny Hellesund
Access points
Base map 
Environmental priority
Operational depth

 

Ognabukta
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Onøy (Øygarden)
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Runde
Access points
Base map
Miljøstrategisk Oljevernplan
Operational depth
Shoreline types
Gyte/tare/akva
Temakart

 

Røst
Access points 
Base map
Miljøstrategisk Oljevernplan
Operational depth
Shoreline types
Temakart
 
Sandøy - Ona
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

Gyte/tare/akva

Temakart

 

Smøla
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types
Grye/tare/akva
Miljøstrategisk Oljevernplan

 

Steigen
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Sverlingsosen - Skorpa
Access points
Base map
Miljøstrategisk Oljevernplan
Operational depth
Shoreline types
Temakart
 
Sværholtklubben
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Sørøya nordvest
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

 

Stadtlandet
Miljøstrategisk Oljevernplan
Access points 
Base map 
Environmental priority
Operational depth 
Shoreline types

 

Tromøya
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth

 

Træna
Access points
Base map
Miljøstrategisk oljevernplan
Operational depth
Shoreline types
Temakart
 
Utsira
Access points
Base map
Environmental priority
Operational depth
Shoreline types

  

Vega
Access points
Base map
Miljøstrategisk Oljevernplan
Operational depth
Shoreline types
Temakart
 

 

Vigra - Godøya 
Access points
Base map
Miljøstrategisk Oljevernplan
Operational depth 
Shoreline types
 

 

Vikna vest
Access points
Base map
Miljøstrategisk Oljevernkart
Operational depth
Shoreline types
Temakart
 
Ytre Sula
Access points
Base map
Miljøstrategisk Oljevernplan
Operational depth
Shoreline types
Temakart