Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Eksempelområder


Hva er et eksempelområde?

 

Til bruk i beredskapsplanleggingen er det definert eksempelområder. Disse er karakterisert ved at de ligger i ytre kystsone, har høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter og som også på andre måter setter strenge krav til oljevernberedskapen. Disse eksempelområdene er derfor forhåndsdefinert som dimensjonerende for oljevernberedskapen. 

Tidligere ble det laget egne beredskapsplaner for eksempelområder knyttet til influensområdene for hver ny letebrønn. Dette ble unødvendig detaljert.

Med utgangspunkt i eksempelområdene er det utarbeidet tematisk kartmateriell og en kortfattet beskrivelse av operativ strategi og miljøstrategi for områdene. 

Det tematiske kartmaterialet foreligger som storformat PDF dokument, tilgjengelig for utskrift ved behov. Følgende kart foreligger for det enkelte området:

  • Basiskart
  • Verneområder
  • Operasjonsdyp og tørrfallsområder
  • Strandtyper
  • Adkomst og infrastruktur
 

ASO 

I de siste årene er det også utarbeidet en mer kortfattet akuttstrategi for oljevern ( ASO) i områder langskysten. Disse er tenkt å gi den første, umiddelbare oversikten i et område og er primært tenkt rettet mot IUAer.