Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Plangrunnlag

Plangrunnlaget skal inneholde informasjon til bruk i miljørettede beredskapsanalyser, øvelser og aksjoner.
Et godt plangrunnlag trenger kontinuerlig oppdatering og nye innspill.

Vennligst ta kontakt med Ivar Kristoffersen (ik@nofo.no) dersom du har spørsmål eller forslag til ny informasjon.

 

Sist oppdatert 25.09.2017